Om du vill ändra i en pågående eller schemalagd tävling så finns det två vägar:

  1. Från din dashboard kommer du åt "Edit Competition" genom att trycka på action- prickarna vid den aktuella tävlingen (rosa pilen)

   2. Eller så kommer du åt "Edit Competition" inne i den aktuella tävlingen genom                fliken till vänster (rosa pilen)

På "Edit Competition" sidan så kan du ändra

  • Dina aktiviteter
  • Deltagare
  • Tävlingsdetaljer
  • Priser

När du är färdig med dina ändringar återgår du till tävlingen genom att klicka på "Back to competition" (rosa pilen)

Did this answer your question?